Firma

 

 

Sprzedam obiekty tzw. „Przerzutu wody z rzeki Skawy do rzeki Soły”, w skład których wchodzą:
I. Następujące nieruchomości:

 1. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 742/5 o powierzchni 2.3523 ha wraz z budynkiem pompowni o powierzchni użytkowej 1673 m2, kanałami kablowymi, ogrodzeniem stacji 110kV stanowiącymi odrębne nieruchomości w miejscowości Graboszyce, Gmina Zator, powiat Oświęcim, woj. małopolskie, objętej Księgą Wieczystą KW nr KR1E/00015449/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.
 2. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w Graboszycach, Gmina Zator, powiat Oświęcim, woj. małopolskie, objętych Księgą Wieczystą KW
  nr KR1E/00015449/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, oznaczonych numerami:

- 742/3 o powierzchni 0,4143ha,
- 742/4 o powierzchni 0,0517ha,
- 538/41 o powierzchni  0,8142ha.

 1. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych położonych w miejscowości Grodzisko, Gmina Zator, powiat Oświęcim, woj. małopolskie, objętych Księgą Wieczystą KW nr KR1E/00015449/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
  w Oświęcimiu, oznaczonych numerami:

- 212/5 o powierzchni 0,7353ha,
- 211/6 o powierzchni 0,0267ha.

II. Pozostałe urządzenia i elementy infrastruktury, jak:

 1. Rurociąg tranzytowy zbudowany z 2 rur stalowych o średnicy Ø 1420/14 mm 
  o długości 21,5 km z ujściem do rzeki Soły w mieście Oświęcim,
 2. Rozdzielnia 6KV i NN,
 3. Rozdzielnia Grodzisko 110KV,
 4. Suwnica nr 1 Q=7t,
 5. Suwnica nr 2 Q=7t,
 6. Transformator tor B 16000/110 nr 1,
 7. Transformator tor B 16000/110 nr 2,

Cena wywoławcza: 3 000 000 zł plus 194 185,63 zł  należnego podatku VAT.
Preferowane są oferty, obejmujące zakup łączny wszystkich wyżej wymienionych obiektów.

Nieruchomości zlokalizowane są na lewym brzegu rzeki Skawy w miejscowości Graboszyce
i Grodzisko, gmina Zator, powiat Oświęcim.
Pompownia jest aktualnie wyłączona z eksploatacji.
Możliwa jest adaptacja budynku pompowni na cele komercyjne.

Oferty należy składać pisemnie  w zamkniętych kopertach na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o., ul. Gołonoska 138A, 42-523 Dąbrowa Górnicza opisanych hasłem „Pompownia Graboszyce”
Telefon kontaktowy: 32 792 79 64, 602429158
Osoba do kontaktu: Jerzy Sopala
Termin składania ofert: do 06.05.2015 r.

 

 

  

 

@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.