Strona główna


Witamy w serwisie
Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW


Misją naszej Spółki jest dostarczenie wysokiej jakości wody pitnej i przemysłowej w sposób bezpieczny, oszczędny, ekologicznie czysty, zgodnie z obowiązującymi normami.O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. działa od 2001 roku na bazie systemu zaopatrzenia w wodę Huty Katowice. Misją naszej spółki jest dostarczanie wysokiej jakości wody pitnej i przemysłowej w sposób bezpieczny, oszczędny, ekologicznie czysty, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 108 mln zł. Głównymi składnikami ciągu technologicznego są: rurociągi przesyłowe (ponad 153 km), pompownie - Broszkowice, Dziećkowice I i II, Pogoria III, zbiorniki – Dziećkowice, Łosień, Pogoria III, Stacja Uzdatniania Wody w Łośniu
Łośniu, a także stacje zasilania w energię elektryczną.

Przedsiębiorstwo zapewnia swoim odbiorcom pełne zaopatrzenie w
wodę zarówno przemysłową, jak i pitną. Gwarantuje doskonałą
jakość oraz pewność zasilania w ekstremalnych warunkach
pogodowych, dzięki wyprowadzonym nowoczesnym sys-
temom komputerowej wizualizacji procesów tech-
nologicznych, a także możliwości gromadzenia
wody w zbiorniku Dziećkowice o poj. 53 mln m3.
Stale współpracuje z Polską Akademią Nauk,
Instytytutem Systemów Inżynierii Środowiska,
Politechniką Warszawską oraz Politechniką
Krakowską.

Jako pierwsze w kraju i nieliczne w Europie
PUW HKW rozpoczęło w 2003 roku i wdro-
żyło jednocześnie cztery systemy zarzą-
dzania: jakością, ochroną środowiska,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli, uzyskując certyfikaty
nadane przez Bureau Veritas, Quality
International Polska w 2004 roku.

Aktualności
@2006 ESAProjekt Sp. z o.o.